logo logo

Polish Prepositions

Polish Prepositions

PREPOSITION - a word used with a noun or pronoun to show place, position, time or method.

A preposition (a word such as from, to, on, after etc.) usually comes before a noun or pronoun and gives information about how, when or where something has happened.

DECLENSIONPOLISH PREPOSITIONS AND THEIR ENGLISH APPROXIMATE MEANING
NOMINATIVE -
GENITIVEdo, od, dla (to, from, for)u (at (place))obok, koło, wśród (next to, near, among/between)bez, oprócz (without, except)z, ze (with, from)
DATIVEku (towards)dzięki (thanks to)wbrew, przeciwko (against)
ACCUSATIVEprzez (by, through)o, na, po (at, about; on; after)za, pod (behind, under)w, we (in)przez, między (through, among/between)
INSTRUMENTALz, ze (with, from)za, pod (behind, under)przed, między, nad (through, among/between, on (spatial))
LOCATIVEo, na, po (at, about; on; after)w, we (in)przy (in front of)
VOCATIVE -

 

Oni idą do sklepu. - They are going to a shop.   GENITIVE

Wracają od ich mamy. - They are coming back from their mum.    GENITIVE

Oni to robią dla ich mamy. - They are doing it for their mum.     GENITIVE

Stoję obok mojego przyjaciela. - I`m standing next to my friend.    GENITIVE

Mieszkam koło niego. - I live near him.   GENITIVE

Stoję wśród wielu ludzi. - I`m standing among many people.   GENITIVE

Nie mogę nic zrobić bez przyzwoitych narzędzi. - I cannot do anything without decent tools.   GENITIVE

Wszyscy przychodzą oprócz Margaret. - Everyone is coming except Margaret.    GENITIVE

Przyszedłem tutaj z domu. -I`ve come here from my house.   GENITIVE ("from"  in this sentence is only an approximate meaning of the Polish "z")

Przyszedłem tutaj prosto ze szkoły. - I`ve come here straight from school.    GENITIVE

Zmierzam ku mojemu domowi. - I`m heading towards my home.     DATIVE

Osiągnęłam to dzięki niemu. -  I achieved this thanks to him.    DATIVE

Zrobilam to wbrew jemu. - I did it against him.    DATIVE

Nie możemy sie przedostać przez rzekę. - We can`t get through the river.     ACCUSATIVE

Była zazdrosna o swojego chłopaka. - She has been jealous about her boyfriend.      ACCUSATIVE

Połóż te szklankę na stół. - Put this glass on the table.       ACCUSATIVE

Schowaj to za szafę. - Hide it behind the wardrobe.      ACCUSATIVE

Połóż to pudełko pod łóżko. - Put this box under the bed.       ACCUSATIVE

On przeszedł przez swój dom. - He went through his house.      ACCUSATIVE

Zamierzam wjechac między te dwa samochody. - I`m going to drive between these two cars.     ACCUSATIVE

Wychodzę z przyjaciółmi dzis wieczorem. - I`m going out with my friends tonight.     INSTRUMENTAL

Ona siedzi za swoim biurkiem. - She is sitting behind her desk.      INSTRUMENTAL

On schował prezenty pod łóżkiem. - He hid the gifts under a bed.      INSTRUMENTAL

Dom Piotra stoi między drzewami. - Peter`s house is among trees.     INSTRUMENTAL

Oni rozmawiają o ich szefowej. - They are talking about their boss.      LOCATIVE

Zostaw klucze na stole. - Leave the keys on the table.     LOCATIVE

Zaśpiewali przy mamie. - They sang in front of their mum.      LOCATIVE

Spotkali się w tym samym miejscu. - They met in the same place.     LOCATIVE

bottom